การตกแต่งร้านขายยาตามหลักของกฎหมายGPPใหม่

ตามที่ทราบกันนะคะ สำหรับลูกค้าที่ต้องการเปิดร้านขายยา

ทุกท่านมักจะกังวลเกี่ยวกับปัญหาการออกแบบร้านที่เหมาะสม เพื่อให้ผ่านการตรวจของ สสจ.ของแต่ละจังหวัด

ทางร้านพีเอ็นบิ้วอินของเรา มีความพร้อมเป็นอย่างยิ่ง 

เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในการใช้บริการกับทางร้านเราค่ะ

การตกแต่งร้านขายยาตามหลักของกฎหมาย GPP ใหม่

   หลักการใหญ่ๆที่ลูกค้าจะต้องเตรียมสำหรับพื้นที่ สถานที่ในการจัดร้านขายยาในปัจจุบันคือ

1.พื้นที่ร้าน ควรมีขนาดตั้งแต่4x6เมตรค่ะ 

เพื่อจะทำให้สามารถ ใช้พื้นที่ได้อย่างเหมาะสมค่ะ

เพราะตามหลักของGPP จะมีข้อบังคับ ให้ร้านขายยา

ทำพื้นที่สำหรับให้บริการ และสำหรับปรึกษาอย่างน้อย8ตรม.ค่ะ

2.ต้องมีการแบ่งประเภทยา ตามหมวดหมู่เพื่อการจัดเก็บที่เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม

3.จัดให้มีป้ายเพื่อแสดงว่าผู้ปฏิบัติงานไม่อยู่ เป็นม่านที่สามารถดึงขึ้นลงได้ค่ะ

4.จัดให้มีป้ายแสดงวิทยฐานะของเภสัชกรและเวลาปฏิบัติการ

5.จัดให้มีส่วนพื้นที่ให้คำแนะนำแก่ผู้มาใช้บริการ 

6.จัดให้มีป้ายแจ้งกับผู้ใช้บริการ เรื่องแพ้ยา ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร 

หรือมีโรคประจำตัวต้องแจ้งให้เภสัชกรทราบทุกครั้ง

เพื่อให้ร้านของเราน่าใช้บริการมากยิ่งขึ้น ควรมีการจัดแสงสว่างให้เพียงพอด้วยนะคะ

ร้านก็จะน่าเข้า ยอดขายก็จะเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GPP ที่นี่ค่ะ : https://www.kanpho.go.th/

 

Visitors: 191,737