GPP คืออะไร การตกแต่งร้านขายยาตามหลักของกฎหมายGPPใหม่

ตามที่ทราบกันนะคะ สำหรับลูกค้าที่ต้องการเปิดร้านขายยา

ทุกท่านมักจะกังวลเกี่ยวกับปัญหาการออกแบบร้านที่เหมาะสม เพื่อให้ผ่านการตรวจของ สสจ. ของแต่ละจังหวัด

ทางร้านพีเอ็นบิ้วอินของเรา มีความพร้อมเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในการใช้บริการกับทางร้านเราค่ะ

การตกแต่งร้านขายยาตามหลักของกฎหมาย GPP ใหม่

GPP ย่อมาจาก Good Pharmacy Practice คือ หลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน

หลักการใหญ่ ๆ ที่ลูกค้าจะต้องเตรียมสำหรับพื้นที่ สถานที่ในการจัดร้านขายยาในปัจจุบัน คือ

1.พื้นที่ร้าน ควรมีขนาดตั้งแต่4x6เมตรค่ะ เพื่อจะทำให้สามารถใช้พื้นที่ได้อย่างเหมาะสมค่ะ

เพราะตามหลักของGPP จะมีข้อบังคับให้ร้านขายยาทำพื้นที่สำหรับให้บริการ และสำหรับปรึกษาอย่างน้อย 8 ตรม.ค่ะ

"พื้นที่ให้บริการโดยเภสัชกร" (Pharmacist-service area) และ "พื้นที่สำหรับให้คำปรึกษาด้านยา" (Counseling area)

ขนาดของพื้นที่รวมกันต้องไม่น้อยกว่า 8 ตารางเมตร โดยด้านที่สั้นที่สุดของพื้นที่ต้องไม่น้อยกว่า 2 เมตร 

2.ต้องมีการแบ่งประเภทยา ตามหมวดหมู่เพื่อการจัดเก็บที่เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม

3.จัดให้มีป้ายเพื่อแสดงว่าผู้ปฏิบัติงานไม่อยู่ เป็นม่านที่สามารถดึงขึ้นลงได้ค่ะ

4.จัดให้มีป้ายแสดงวิทยฐานะของเภสัชกรและเวลาปฏิบัติการ

5.จัดให้มีส่วนพื้นที่ให้คำแนะนำแก่ผู้มาใช้บริการ 

6.จัดให้มีป้ายแจ้งกับผู้ใช้บริการ เรื่องแพ้ยา ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร 

หรือมีโรคประจำตัวต้องแจ้งให้เภสัชกรทราบทุกครั้ง

เพื่อให้ร้านของเราน่าใช้บริการมากยิ่งขึ้น ควรมีการจัดแสงสว่างให้เพียงพอด้วยนะคะ

ร้านก็จะน่าเข้า ยอดขายก็จะเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GPP ที่นี่ค่ะ : https://www.kanpho.go.th/


 

        

ตกแต่งร้านยา ที่ไหนดี ? ออกแบบร้านยา กับเจ้าไหนดี ?

ถ้าคุณกำลังหาบริษัทรับตกแต่งร้านยาระดับคุณภาพ เน้นการให้บริการประทับใจ ราคาไม่แพง นึกถึง PN BUILD IN ได้เลยค่ะ

✧ ตกแต่งร้านยา กับ PN Build in ✧
• ราคาเริ่มต้นเพียงตรม.ละ2,000บาท
• รับประกันงาน 1 ปี
• สอบถาม/จองคิวงาน
Tel: 097-0726430
Line ID: 0917205150

Visitors: 202,235