ขั้นตอนการทำงาน

Pn Build In เราใส่ใจทุกรายละเอียดของงาน พร้อมรับฟังทุกปัญหาของลูกค้า และพร้อมให้คำปรึกษา วางแผนก่อนดำเนินการ เพื่อให้งานออกมามีคุณภาพ และตรงตามความต้องการของลูกค้า เพราะเรายึดถือหลักปฏิบัติว่า ความพึงพอใจของลูกค้า คืองานและบริการที่ดีของเรา

5 ขั้นตอนการดำเนินงาน ของ PN BUILD IN

1. วัดขนาดพื้นที่หน้างาน
2. ออกแบบ2Dและ3D
3. ทำสัญญาและมัดจำ
4. เตรียมผลิตชิ้นงาน
5. ติดตั้งงาน

การวัดขนาดพื้นที่หน้างาน

ในกรณีที่ลูกค้าต้องการให้ทางบริษัทเข้าไปวัดพื้นที่ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าดำเนินการวัดพื้นที่และออกแบบ 3,500 - 10,000 บาท ขึ้นอยู่กับระยะทาง (ทางบริษัทจะคืนให้ลูกค้าเต็มจำนวน ในกรณีที่ลูกค้าสั่งงานกับทางบริษัท)

หมายเหตุ
► ค่าดำเนินการวัดพื้นที่และออกแบบนั้น ทางบริษัทจะคืนให้ลูกค้าเต็มจำนวน ในกรณีที่ลูกค้าสั่งงานกับทางบริษัท
► ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ร่วมงานกับทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
เก็บเงินส่วนนี้
► ทางบริษัทจะเป็นผู้กำหนดค่าดำเนินการทั้งหมด โดยขึ้นอยู่กับระยะทางและความเหมาะสม

การออกแบบงาน 2D และ 3D

ทางบริษัทจะออกแบบ 2 มิติและประเมินราคาให้ลูกค้าเบื้องต้นฟรี

► ในกรณีที่ลูกค้าต้องการแบบ 3 มิติ จะมีค่าออกแบบ โดยลูกค้าจะต้องชำระค่าออกแบบงานล่วงหน้า 3,000 บาท
► หากลูกค้าสั่งงานกับทางบริษัท ทางบริษัทจะคืนเงินให้ค่ะ
► ระยะเวลาในการออกแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ใช้เวลาประมาณ 5 - 7 วันทำการ

เงื่อนไขในการชำระเงิน

กำหนดการจ่ายเงินค่าจ้าง แบ่งออกเป็น 3 งวดดังนี้

งวดที่ 1 จ่าย 30% เงินค่าวางมัดจำ
งวดที่ 2 จ่าย 40% เมื่องานติดตั้งแล้วเสร็จประมาณ 50%
งวดที่ 3 จ่าย 30% เมื่องานเสร็จสิ้น ลูกค้าตรวจสอบงานเรียบร้อย

เงื่อนไขในการผลิตชิ้นงาน

ลูกค้าจะต้องสรุปแบบงานทั้งหมด (ป้าย, ม่านม้วน, artwork ต่าง ๆ ฯลฯ) ก่อนวันติดตั้งงาน 7 วันทำการ
► ระยะเวลาในการผลิตชิ้นงาน ใช้เวลาประมาณ 14 - 20 วันทำการ
► ระยะเวลาในการติดตั้ง ใช้เวลาประมาณ 3 - 10 วันทำการ ขึ้นอยู่กับขนาดร้าน

**ในกรณีที่ลูกค้าสรุปแบบงานล่าช้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนวันติดตั้งงานออกไป แต่ถ้าหากลูกค้าต้องการยึดวันติดตั้งเป็นวันเดิม ทางบริษัทขออนุญาตคิดค่าปรับค่ะ

**ลูกค้าสามารถแก้ไขแบบงานได้ไม่เกิน 3 ครั้ง หากมีการแก้ไขเกินกำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าปรับค่ะ

การออกแบบโลโก้

หากลูกค้าต้องการให้ทางบริษัทออกแบบโลโก้ จะมีค่าออกแบบโลโก้เรียกเก็บต่างหาก 1,500 บาท โดยทางบริษัทจะออกแบบและส่งไฟล์ AI

ให้กับลูกค้า เพียงลูกค้าแจ้งชื่อร้านและรูปแบบโลโก้ที่ลูกค้าต้องการ

**ลูกค้าสามารถแก้ไขได้ไม่เกิน 3 ครั้ง หากมีการแก้ไขเกินกำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าปรับค่ะ

 

Visitors: 201,086