เคาน์เตอร์คิดเงิน เริ่มต้นเมตรละ 5,500บาท

เคาน์เตอร์สำหรับคิดเงิน หรือจุดชำระเงิน 

ความลึก40ซม. ราคาเมตรละ4,000บาทค่ะ

ความลึก50ซม. ราคาเมตรละ4,500บาทค่ะ

ความลึก 60ซม. ราคาเมตรละ5,000บาทค่ะ

กรณีเป็นเคาน์เตอร์โค้ง ราคาจะแพงขึ้นค่ะ ราคาขึ้นอยู่กับแบบงาน ความยากง่ายของงานด้วยค่ะ

Visitors: 201,082