เคาน์เตอร์กระจก ราคาเริ่มต้นที่6,000บาท/ตารางเมตร

เคาน์เตอร์กระจก ด้านหลังมีประตูบานเลื่อนไม้สีขาว

ความสูงของเคาน์เตอร์ 110ซม.ลึก40ซม.

ราคาเมตรละ5,500บาท (สีขาวเรียบเงา)

เคาน์เตอร์กระจก ด้านหลังมีบานเลื่อนไม้สีขาว

ความสูงของเคาน์เตอร์110ซม. ลึก50ซม.

ราคาเมตรละ6,000บาท(สีขาวเรียบเงา)

เคาน์เตอร์กระจก ด้านหลังมีบานเลื่อนไม้สีขาว

ความสูงของเคาน์เตอร์ 110ซม. ลึก60ซม.

ราคาเมตรละ 6,500บาท

หมายเหตุ ราคาขึ้นอยู่กับแบบงาน

หากแบบงานยากขึ้น ราคาจะเพิ่มขึ้นค่ะVisitors: 201,088